Tokorcs

község honlapja

Tokorcs története – További írások

A Vasvármegye című könyv 1897-ben így ír:

Vasvármegye területén egy rendezett tanácsú város (Szombathely) és egy szabad királyi, de nem törvényhatósági joggal felruházott város (Kőszeg), 8 nagyközség és 609 kisközség van, melyek közigazgatásilag 10 járásra és 92 körjegyzői kerületre vannak felosztva.

Ezek között egyik járás a Kis-czelli járás, 2 nagyközséggel (Jánosháza és Kis-czell) és 39 kisközséggel. Lakóinak száma 36 297, területe 101,5 kat. hold.

39 kisközség egyike Tokorcs-Ujmihályfa. Magyar község a Szombathelyről Győr irányában vezető vasút mentén, 85 házzal és 444 r. kath. és ág. ev. lakossal. Postája és távírója Kis-czell. Földesura a Marisch-, Batthyány- és a Nedeczky-család volt.

A következőket Patyi Antal egykori tanító írta le 1970-ben a faluról:

Tokorcs a járás legkisebb községei közé tartozik, lélekszáma alig haladja meg a 400-at. Celldömölk tőszomszédságában, a Szombathely–Pápa műút mellett helyezkedik el. Vasútállomása Kemenesmihályfa, a községtől 1500m-re van. Jó a buszközlekedés is a falun keresztül. A TSZ megalakulásáig a község lakóinak foglalkozása zömmel földműves, néhány zsellér család és vasúti pályamunkás van még.

A birtok megoszlása zömmel 10 holdon aluli, és vannak nagybirtokok, Vidos-, Radó- és Gyömörei-félék. Máig is él az elnevezés "Vidos-tag", "Radó-hegy" például.

A II. világháború a falut is megrendítő helyzetbe hozta. A fiatalokat katonának elvitték, zűrzavarossá lett az élet, ahogy az egész országban is. A háború végén nehezen rendeződtek el a viszonyok a falun belül is.

A Földosztó Bizottság irányítása alatt – melynek elnöke Csótár Lajos volt – sokan kaptak juttatott földet, így új gazdák lettek a faluban.

Sok nehézséggel küzdve megindult az élet, családi házak épültek s rövidesen eltűntek a zsuppfedeles háztetők.

Az 1959/60-as tanévre készült el a régi evangélikus iskola mellett az újiskola 1 tanteremmel és könyvtárral. A régi tantermet az ifjúság használhatta, és itt voltak a mozielőadások is. Ebben a teremben 1951-től tanult összevontan a 4 alsós osztály. Falunkban a Kemenesmihányfai Körzeti Iskola tagiskolájaként működő intézmény az 1973/74-es tanévvel bezárta kapuját. Ettől kezdve a nagysimonyi iskolához körzetesítettek bennünket. Tanítók voltak:

1951–'55: Szabó Antal
1955–'58: Háromi Margit
1958–'59: Gaál Jánosné Fülöp Zsuzsanna
1959–'73: Patyi Antal

Községünkben, 1956-ban az alig megalakult termelőszövetkezet feloszlott. Másodszor 1959 őszén alakult meg, de nem zökkenőmentesen. Hol gyengén, hol jobban működött. Ebben az időszakban az ifjúság nagy része menekülésszerűen hagyta itt a falut, szinte csak hazajáró ifjúságról beszélhetünk.

1970-ben Tokorcson 32 televízió és 91 rádió üzemelt.