Tokorcs község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése


Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-VS1-2020-00007
Kedvezményezett neve: Tokorcs Község Önkormányzata
A Projekt címe: Tokorcs község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése
Szerződött támogatás összege: 77 166 207 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.31


Frissítés:
A projekt 2021.07.07-én elérte az 100%-os műszaki készültséget. A kivitelezési szerződésben és annak módosításában vállalt műszaki tartalom teljes mértékben megvalósult. A műszaki átadás-átvételi eljárás július 5-én megkezdődött. Az üzemeltetési engedély megszerzése folyamatban van.

Frissítés (2022. 07. 14.):
A vízjogi üzemeltetési engedélyek elkészültek a megvalósult műszaki tartalom alapján. A vízjogi üzemeltetési jogerős engedélyek rendelkezésre állnak. A projekt keretében összesen megvalósított csapadékvíz hálózat hossza: 1390 fm.

Megvalósításra került a szemléletformáló akció a településen, előadás keretében hallgathattak meg az érdeklődők információkat a projektről és a vízvisszatartás és a helyes vízkezelés fontosságáról. A lakosság a helyi médiában megjelentetett tájékoztató segítségével került informálásra, illetve szórólap is felhívja az esővizek megfelelő kezelésére a lakosság figyelmét.

Tájékoztató anyag
Prospektus

Frissítés:
A kivitelezés 2021. május 18-án elérte az 50%-os készültséget. A munkálatok a meglévő közművek kutatóárkos feltárásával és így azok elhelyezkedésének pontosításával kezdődtek. A közműfeltárások előrehaladásával megkezdődtek a munkaárkok gépi földmunkái, melyet követően folyamatában kiépültek a kapubejárók alatti Ø30 betoncsöves csőátereszek az azokat lezáró előregyártott homlokfalak beépítésével. A kapubejárók közötti burkolt árok szakaszokon elkészültek az árokelemek alatti ágyazó rétegek és az alsó szakaszokon megindult az árokelemek beépítése.

A projekt a település belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszerének részben rekonstrukcióját tartalmazza, a legkritikusabb utca, az Erzsébet-utca árokszakaszainak felújításával.

A tervezési terület zárt sorú családi házas beépítésű, falusias környezet, a belterületi közterületek burkolt útfelületekkel.

Tokorcs község területén részben kiépített felszíni vízelvezető hálózat üzemel, mely nyílt, burkolt és földmedrű árokhálózatból és rövid szakaszokon zárt csatornákból épül fel. A felszínen keletkező csapadékvizeket az Erzsébet utcában a 8453 számú országos közút által érintett szakaszon nyílt árkok gyűjtik és vezetik le a Szabadság utca nyugati végében húzódó Tokorcsi árokig. A tervezéssel érintett utcarészen, jellemzően az északi oldalon csak lefolyástalan szikkasztó árkok találhatóak, sok helyen a kapubejárók, átereszek szinte teljes keresztmetszetükben feltöltődtek. Az utca déli oldalán a kapubejárók alatt nem készültek csőátereszek és szikkasztó árkok is csak részben kerültek kiépítésre.

A vízelvezetési problémák a következő 1348 m hosszú vízelvezető rendszer kiépítésével kerülnek megoldásra.

Tokorcs Község Önkormányzata lefolytatta a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást, amelynek eredményeként Tokorcs Község Önkormányzata szerződést tudott kötni a nyertes kivitelezővel. A munkaterület átadás megtörtént, a beruházás megkezdődött.


Magyar Falu Program, Kemenessömjén


 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Tokorcs Község Önkormányzatának hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Tokorcs Község Önkormányzata
9561 Tokorcs, Szabadság u. 15.
Telefon: (06-95) 436-029
e-mail: tokorcs@cellkabel.hu
Verzió: 0.7 béta