Tokorcs

község honlapja

Helyi rendeletek

Tokorcs község hatályban lévő helyi rendeletei a következők. (Letölthetők pdf formátumban.)

1/1988.(XI.27.) rendelet Tokorcs község rendezési tervéről.
4/1999.(VI.3.) rendelet a község címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről.
5/1999.(VI.3.) rendelet "Tokorcs Község Díszpolgára" cím alapításáról és adományozásának rendjéről.
8/1999.(X.3.) rendelet a község közművelődésének fejlesztése érdekében szükséges feladatokról.
5/2000.(VIII.2.) rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről.
3/2001.(III.19.) rendelet a 2000. évi költségvetés és gazdálkodás végrehajtásáról.
7/2001.(XII.7.) rendelet a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről.
9/2001.(XII.28.) rendelet a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról.
7/2002.(VI.29.) rendelet Tokorcs-Újmihályfa településrész, Erzsébet utca folytatása, Petőfi S. utca, Hunyadi L. utca Helyi Építési Szabályzatáról.
14/2002.(XII.13.) rendelet a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról.
2/2003.(I.24.) rendelet a helyi lakásszerzési támogatásokról.
8/2003.(IV.30.) rendelet a 2002. évi költségvetés és gazdálkodás végrehajtásáról.
14/2003.(XI.1.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról.
6/2004.(IV.23.) rendelet a 2003. évi költségvetés és gazdálkodás végrehajtásáról.
11/2004.(X.30.) rendelet Tokorcs település helyi hulladékgazdálkodási tervének kihirdetéséről.
5/2005.(IV.13.) rendelet az önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról.
9/2005.(IX.16.) rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény végrehajtásáról.
16/2005.(XII.23.) rendelet a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról.
6/2006.(IV.28.) rendelet az önkormányzat 2005. évi költségvetési zárszámadásáról.
13/2006.(XII.22.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről.
5/2007.(IV.20.) rendelet az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról.
6/2007.(V.18.) rendelet a közterülethasználat szabályairól.
4/2008.(IV.18.) rendelet az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról.
11/2009.(IV.15.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról.
13/2009.(V.22.) rendelet a Telekadóról.
4/2009.(IV.16.) rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.
5/2011.(III.24.) rendelet az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról.
6/2011.(IV.14.) rendelet az Önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról.
7/2011.(V.19.) rendelet az egyes szociális ellátásokról.
8/2011.(V.19) rendelet az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről.
10/2011.(IX.8.) rendelet a házasságkötésről.
3/2012.(II.16) rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.
9/2012.(II.16) rendelet Tokorcs Község Önkormányzata vagyonáról.
11/2012.(III.29.) rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról.
14/2012.(IV.26.) rendelet a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról – módosítás.
16/2012.(XII.13.) rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 5/2000.(VIII.2.) rendelet módosításáról.
1/2013.(II.21.) rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.
3/2013.(IV.30.) rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról.
9/2015.(VI.30.) rendelet a helyi iparűzési adóról.