Tokorcs

község honlapja
Információk Rendeletek Jegyzőkönyvek

Jegyzőkönyvek

A képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvei. (Letölthetők pdf formátumban.)

2013. április 29.

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt történt fontosabb eseményekről.

2. A Vísivíz Zrt.-vel kötendő üzemeltetési szerződés elfogadása.

3. 2012. évi költségvetés módosítása.

4. 2012. évi zárszámadás elfogadása.

5. Szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadása

6. Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása.

7. Aktuális ügyek.

2013. február 20.

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt történt fontosabb eseményekről.

2. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározása.

3. 2013. évi költségvetés elfogadása.

4. Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Társulás Népjóléti Szolgálat dokumentumainak módosításáról döntés.

5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról döntés.

6. Helyi esélyegyenlőségi terv elfogadása.

7. Aktuális ügyek.

2012. december 12.

1. Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről.

2. 2013. évi költségvetési koncepció elfogadása.

3. 2012. évi 3/4 éves gazdálkodásról tájékoztatás.

4. Lakóhely környezeti állapotának értékelése.

5. Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről.

6. Szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntés, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása.

7. Közszolgáltatás ellátásnak, valamint a szerződés végrehajtásának tapasztalatainak értékelése.

8. Temetőről szóló rendelet módosítása.

9. Munkaterv elfogadása.

10. Kistérségi Társulás munkájáról tájékoztató.

11. Közoktatási Társulásról és a Szociális és Gyermekjóléti Társulásról beszámoló.

12. Teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása és tájékoztató a jegyző teljesítményének értékeléséről.

13. Közös Hivatal alakításáról döntés.

14. Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről döntés.

15. Rendőrfőkapitány kinevezéséről döntés.

16. Adósságkonszolidáció végrehajtásához szükséges határozat elfogadása.

17. Vasivíz Zrt. vagyonátadással kapcsolatos döntés.

18. Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás alakításáról döntés.

19. Folyó ügyek.

2012. október 17.

1. Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről.

2. Jegyző beszámolója az adóztatásról.

3. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról döntés, csatlakozás esetén szabályzat elfogadása.

4. 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

5. A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás módosított társulási megállapodásának jóváhagyása.

6. Folyó ügyek.

2012. szeptember 11.

1. Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről.

2. A 2012. évi költségvetés féléves beszámolójának elfogadása.

3. Többcélú kistérségi társulás munkájáról tájékoztató.

4. Ebösszeírással kapcsolatos tájékoztatás.

5. Folyó ügyek.

2012. július 5.

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt történt fontosabb eseményekről.

2. Folyó ügyek.

2012. május 30.

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt történt fontosabb eseményekről.

2. Család- és nővédelmi feladatokról beszámoló.

3. Gyermekvédelmi tevékenységről beszámoló.

4. Családgondozó tevkenységről beszámoló.

5. Vasivíz Zrt.-vel üzemeltetési szerződés megkötéséről döntés.

6. Ebrendészeti szerződés megkötéséről döntés.

7. A szabálysértési tényállást tartalmazó rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása.

8. Folyó ügyek.

2012. április 25.

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt történt fontosabb eseményekről.

2. A hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása.

3. Aktuális ügyek.

2012. március 28.

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt történt fontosabb eseményekről.

2. 2011. évi költségvetés módosítása.

3. 2011. évi zárszámadás elfogadása.

4. 2011. évi belső ellenőrzési beszámoló.

5. Közbeszerzési szabályzat elfogadása és a 2012. évi közbeszerzési terv meghatározása.

6. A HPV oltás költségeihez történő hozzájárulásról döntés.

7. Vagyonrendelet módosítása.

8. Állattartási rendelet hatályon kívül helyezése.

9. Folyó ügyek.

2012. február 15.

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt történt fontosabb eseményekről.

2. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározása.

3. A 2012. évi költségvetés elfogadása.

4. Az egyes közszolgáltatási díjak emelésének mértékét korlátozó törvényi szabályozásokból adódó rendeletmódosítási kötelezettségekről.

5. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az eseménykehez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló rendelet módosítása.

6. Zalaispa Társulási megállapodás módosítása.

7. Vagyonrendelet elfogadása.

8. Folyó ügyek.

2012. január 18.

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt történt fontosabb eseményekről.

2. Állattartási rendelet elfogadása.

3. Az egyes szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása.

4. Folyó ügyek.

2011. december 20.

1. Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről.

2. Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről.

3. 2012. évi vízszolgáltatási díj megállapítása.

4. Szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntés, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása.

5. Folyékony hulladék közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.

6. 2012. évi szennyvíz elvezetési és tisztítási díj elfogadása.

7. Közszolgáltatás ellátásnak, valamint a szerződés végrehajtásának tapasztalatainak értékelése.

8. Temetőről szóló rendelet módosítása.

9. Munkaterv elfogadása.

10. Kistérségi Társulás munkájáról tájékoztató.

11. Közoktatási Társulásról és a Szociális és Gyermekjóléti Társulásról beszámoló.

12. Teljesítménykövetelmények meghatározása és tájékoztató a jegyző teljesítményének értékeléséről.

13. Folyó ügyek.

2011. december 15.

1. Kemenesaljai Kistelepülésekért Nonprofit Kft. ügyéről döntés.

2011. november 30.

1. Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről.

2. 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása.

3. 2011. évi ¾ éves gazdálkodásról tájékoztatás.

4. Lakóhely környezeti állapotának értékelése.

5. Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás megállapodás módosítása.

6. Folyó ügyek.

2011. október 12.

1. Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről.

2. 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

3. Jegyző beszámolója az adóztatásról.

4. 2011. évi költségvetési rendelet módosítása.

5. Szilárd hulladék közszolgáltatás megszervezéséről döntés.

6. Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulással kötött Társulási Megállapodás módosítása.

7. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról döntés, csatlakozás esetén szabályzat elfogadása.

8. Folyó ügyek.

2011. szeptember 7.

1. Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről.

2. A 2011. évi költségvetés féléves beszámolójának elfogadása.

3. település helyi hulladékgazdálkodási tervének kihirdetése – rendelet elfogadása.

4. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az eseménykehez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendő díjakról rendelet elfogadása.

5. Dr. Bárdi Edit gyermekorvos kérelme.

6. Leader pályázattal kapcsolatos döntés.

7. Az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2011.(V.19.) rendelet módosítása.

8. Folyó ügyek.

2011. július 29.

1. Folyó ügyek.

2011. június 29.

1. Kemenesmihályfa körjegyzőséghez való csatlakozása ügyében döntés.

2. Folyó ügyek.

2011. június 4.

1. „Kemenesaljai Kistelepülésekért” Nonprofit Kft törzstőkéjének csökkentése.

2011. május 18.

1. Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről.

2. Családgondozói tevékenységről beszámoló.

3. Család és nővédelmi feladatokról beszámoló.

4. Gyermekvédelmi tevékenységről beszámoló.

5. Szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadása.

6. Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésről szóló rendelet elfogadása.

7. Faluház nagyterem, bérbeadásának szabályozása.

8. A celldömölki bölcsőde és védőnői szolgálat Celldömölki Kistérségi Önkormányzatainak Többcélú Társulásban történő fenntartás ügyében döntés.

9. Folyó ügyek.

2011. április 13.
2011. március 23.

1. Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről.

2. Nagysimonyi Tokorcs Községek Körjegyzőségének Szervezeti és működési Szabályzatának elfogadása.

3. Tokorcs Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása.

4. Tokorcs Község Önkormányzata 2011-2014. évi Gazdasági Programjának jóváhagyása.

5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás beadásáról döntés.

6. Nagysimonyi Tokorcs Községek Körjegyzőségének Alapító Okirat módosítása.

7. Folyó ügyek.

2011. február 15.

1. Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről.

2. A 2010. évi költségvetés módosítása.

3. Szociális rendelet módosítása.

4. 2011. évi költségvetés elfogadása.

5. Folyó ügyek.

2011. február 2.

1. Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről.

2. A 2011. évi közmunkaprogram meghatározása.

3. Iparűzési adóról szóló rendelet módosítása.

4. Folyó ügyek.

2010. december 22.

1. Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről.

2. Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről.

3. Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása.

4. Közszolgáltatások ellátásának, valamint a szerződés végrehajtásának tapasztalatainak értékelése.

5. A temetőről szóló rendelet felülvizsgálata, sírhely árak meghatározása.

6. Kistérségi Társulás 2010. évi munkájáról tájékoztató.

7. A Közoktatási Társulás és a Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2010. évi működéséről tájékoztatás.

8. 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010.(II.11.) rendelet módosítása.

9. Szennyvíz elszállítási díjának megállapítása 2011. évre.

10. A 2011. évi Munkaterv elfogadása.

11. Különfélék.

2010. december 8.

1. Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről.

2. A 2010. ¾ éves gazdálkodásról beszámoló.

3. A 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása.

4. Jegyző beszámolója az adóztatásáról.

5. 2011. évi ivóvízdíj megállapítása.

6. 2011. évi szennyvíz elvezetési és tisztítási díj elfogadása.

7. Folyó ügyek.

2010. november 10.

1. Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről.

2. A 2011. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása.

3. Nagysimonyi Tokorcs Községek Körjegyzősége megállapodás módosításának kérése.

4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi elbírálására vonatkozó szabályzat elfogadása.

5. Különfélék.

2010. október 29.

Rendkívüli ülés.

2010. szeptember 14.
2010. augusztus 19.

1. Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről.

2. A helyi Választási Bizottság megválasztása.

3. A közcélú foglalkoztatás I. félévi ellátásáról beszámoló.

4. Különfélék.

2010. június 17.

1. Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről.

2. A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása.

3. A lejárt Helyi Hulladékgazdálkodási terv engedélyeztetésének ügye.

4. Különfélék.

2010. május 21.

1. Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről.

2. A 2009. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról beszámoló.

3. A Celldömölki Népjóléti Szolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti Csoport 2009. évi tevékenységéről beszámoló elfogadása.

4. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása.

5. Különfélék.

2010. április 15.

1. Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről.

2. A 2009. évi zárszámadás elfogadása.

3. 2010 évi közbeszerzési terv ügye.

4. 2009. évi belső ellenőrzési beszámoló.

5. Különfélék.

2010. március 10.

1. Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről.

2. Választási Bizottság tagjának megválasztása.

3. Közcélú foglalkoztatás létszámigényének meghatározása.

4. Különfélék.

2010. február 10.

1. Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről.

2. A 2010. évi költségvetés elfogadása.

3. A 2009. évi költségvetés módosítása.

4. Különfélék.

2010. január 20.

1. Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről.

2. A hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2001.(XII.11.) rendelet módosítása.

3. Közcélú foglalkoztatásra létrehozott társulás megállapodásának módosítása, egységes szerkezetbe foglalása.

4. Különfélék.